http://fengxiang.qinfeng.gov.cn  凤翔区纪委信访举报电话:0917-7211627

工作之窗

12388举报投诉

凤翔区纪律检查委员会
凤翔区监察委员会投诉电话


  • 信访举报电话:0917-7211627

  • 行风投诉电话:0917-7216909

  • 投诉邮箱:fxxjwts@163.com

  • 投稿邮箱:fxxjw6909@163.com

廉政文化

图片荟萃

      
虢王镇廉政公益宣传牌
      
长青镇廉政公益宣传牌
      
城关镇廉政公益宣传牌
      
陈村镇廉政公益宣传牌